Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

sme radi, že ste sa rozhodli zapísať Vaše dieťa na vzdelávanie v našej škole. Urobíme všetko preto, aby Vaše dieťa sa v našej škole cítilo bezpečne, šťastne a získalo kvalitný základ pre ďalšie vzdelávanie.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


V súlade so VZN je dňom zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2024/25 je štvrtok 4. 4. 2024. Do daného dňa zákonný zástupca doručí podpísané tlačivá elektronickou poštou, alebo osobne v deň zápisu. Po jeho vypísaní si ho vytlačíte a podpíšu obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Nezabudnite v ňom pripnúť oskenovaný rodný list dieťaťa (bod1 Základné údaje o dieťati).  Neoddeliteľnou súčasťou sú tlačivá Žiadosť o prijatie dieťaťa do ZŠ a tlačivo GDPR o spracovaní osobných údajov.  Formulár v PDF - pozri link. Tieto si tiež vytlačíte, vypíšete a podpíšu ich obaja zákonní zástupcovia. 

                   Na spoločné stretnutie sa tešia učiteľky, vychovávateľky v ŠKD a riaditeľ školy

                                                                                                                                                              Mgr. Marián Fabian

                                                                                                                                                                 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
    Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
  • +421 51 4557721
    +421 940624429

Fotogaléria