Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Júlia Polohová Verčimáková
Učebňa Učebňa č.2 (č.21)
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Zlatica Miklošková
Učebňa Učebňa č.4 (č.23)
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Marián Fabian
Učebňa Učebňa č.4 (č.23)
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Adriana Nováková
Učebňa Učebňa č.1 (č.12)

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hlavná 90/46, 082 16 ZÁHRADNÉ, SLOVAKIA
    Základná škola, Hlavná 90/46, 08216 Záhradné, Slovakia
  • +421 51 4557721
    +421 940624429

Fotogaléria